Hoogbegaafdheidsonderzoek

U vermoedt dat uw kind bovengemiddeld intelligent of misschien wel hoogbegaafd is?

Hoogbegaafde leerlingen hebben het vaak niet makkelijk op school en in hun leven. Hun grote ontwikkelingsvoorsprong, snellere denken en grote kennishonger wordt niet altijd door leraren en medeleerlingen juist beoordeeld, gewaardeerd noch gevoed. Naarmate ze langer tekort komen dreigt afhaken en onderpresteren. Ook kunnen er gedragsproblemen en sociale problemen ontstaan. Het is essentieel dat tijdig wordt vastgesteld of een leerling daadwerkelijk hoogbegaafd is zodat een passend aanbod kan worden geformuleerd.

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden?


Wat houdt een hoogbegaafdheidsonderzoek in?

Dit betekent dat onderzoek naar hoogbegaafdheid zich niet alleen richt op bepaling van de intelligentie middels een afname van de Wisc-III-test maar ook een beeld geeft van een aantal persoonlijke kenmerken middels vragenlijsten en een gesprek.

Een hoogbegaafdheidsonderzoek van OZC Cascade duurt ongeveer drie a vier uur. Voorafgaand aan het onderzoek vullen ouders een vragenlijst in.  Het onderzoek wordt gevolgd door een adviesgesprek eventueel in samenwerking met de school.

Wat zijn de kosten voor een hoogbegaafdheidsonderzoek?